Ποιότητα

Ποιότητα

Προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων προκειμένου να εξασφαλίσουμε την άριστη παροχή υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά  ISO 9001:2015. Τακτικοί και έκτακτοι εσωτερικοί και εξωτερικοί (διεργαστηριακοί) ποιοτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων μας.

Συνεργασίες

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Falireas Medical είναι μέλος του ομίλου Μedisyn ενώ διαθέτει συνεργασίες με εταιρίες όπως οι  Abbott, Siemens, Roche, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, BIO-RAD κ.α.

Διαγνωστικό Κέντρο
Call Now Button