ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Βρίσκεστε εδώ:

 Προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων προκειμένου να εξασφαλίσουμε την άριστη παροχή υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
Τακτικοί και έκτακτοι εσωτερικοί και εξωτερικοί (διεργαστηριακοί) ποιοτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων μας.

Συνεργασίες

Το Διαγνωστικό Κέντρο Π. Φαληρέας είναι μέλος του ομίλου Μedisyn ενώ διαθέτει συνεργασίες με εταιρίες όπως η Siemens, Roche, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, BIO-RAD κ.α.