Εξετάσεις

Εξετάσεις

Τεστ Ανίχνευσης Κορονοϊού

Στο ιατρείο μας στην Καλαμάτα διενεργούνται εξετάσεις ανίχνευσης Κορονοϊού από ιδιόκτητο μηχάνημα με την μέθοδο Real Time PCR. Το μηχάνημα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Παστέρ Γαλλίας. Επίσης διενεργούνται και Τεστ Αντισωμάτων IgM/IgG. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ :  Δεν χρειάζεται απολύτως καμία προετοιμασία για τις εξετάσεις.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ :   Αν έχετε πυρετό, βήχα ή έχετε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσετε με το ιατρείο πριν την προσέλευσή σας στον χώρο. Εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ REAL TIME PCR  Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος για την τυποποίηση του κορωνοιού. Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Polymerase Chain Reaction (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) και είναι μία μέθοδος βιοχημείας και μοριακής βιολογίας για την απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό μίας αλληλουχίας DNA. Με τη μέθοδο αυτή ανιχνεύονται ακόμη και ελάχιστες ποσότητες του ιού SARS-COV-2 αλλά δεν μπορεί να μας δείξει αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν. Εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ  Με τις ορολογικές εξετάσεις (μέτρηση αντισωμάτων) ελέγχουμε εάν υπάρχουν αντισώματα έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2 στο αίμα ενός ατόμου. Τα κυριότερα αντισώματα του ανθρώπινου οργανισμού έναντι των ιών είναι τα IgG, τα IgM και τα IgA . Tα IgM αντισώματα παράγονται τις πρώτες μέρες (5-7) από την έκθεση στον ιό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ενεργής λοίμωξης από COVID-19, ενώ τα IgG αντισώματα εμφανίζονται στο αίμα λίγο αργότερα (2-3 εβδομάδες) και υποδεικνύουν εάν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό στο παρελθόν και έχει ανοσία. Εξετάσεις

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL / Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ PSA / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL / Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ ALP / Ολικές Πρωτεΐνες / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Κάλιο / Νάτριο / Ασβέστιο / Φώσφορος / Μαγνήσιο / Σίδηρος / Φερριτίνη / CPK /  Γλυκοζυλιωμένη / CRP Ποσοτική / Βιταμίνη B12 / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / PSA / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL / Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Φερριτίνη / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH 

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL /  Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ ALP / Ολικές Πρωτεΐνες / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Κάλιο / Νάτριο / Ασβέστιο / Φώσφορος / Μαγνήσιο / Σίδηρος / Φερριτίνη / CPK /  Γλυκοζυλιωμένη / CRP Ποσοτική / Βιταμίνη B12 / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΠΑΙΔΙΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Φερριτίνη / Εξετάσεις Σιδήρου / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Σάκχαρο / Ινσουλίνη / Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Ουρία / Κρεατινίνη / Μικροαλβουμίνη πρώτων πρωινών ούρων / SGOT / SGPT / γ-GT / TSH / Εξετάσεις FT4 / Κορτιζόλη / Χοληστερίνη / HDL / LDL / TG / Lp(a)

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α)

Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / Ψευδοχοληνεστεράση / Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης / Τέστ Δρεπάνωσης / Ομάδα Αίματος / Rhesus / RPR / Αυστραλιανό Αντιγόνο- HBs Ag / Ηπατίτιδα C – Anti- HCV / HIV I, HIV II / Ερυθρά Αντισώματα IgG & IgM (Rubella IgG & IgM) / Τοξόπλασμα Αντισώματα IgG & IgM (Toxo IgG & IgM) / Κυτταρομεγαλοϊός IgG & IgM (CMV IgG & IgM) / Έρπη Αντισώματα Ι & ΙΙ , IgG & IgM (HSV I,II IgG & IgM) / Εξετάσεις Listeria / Θυρεοειδής TSH / Τριιωδοθυρονίνη FT3 / T4 Ελεύθερη FT4 / Γονίδιο Κυστικής Ίνωσης DF -508 στο γονίδιο CFTR

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Β)

Γενική Αίματος / PT / INR / aPTT / Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgA, IgG, IgM / Αντισώματα γλυκοπρωτεΐνης Β2 GPI-IgG / Αντισώματα γλυκοπρωτεΐνης Β2 GPI-IgM /  Αντιθρομβίνη ΙΙΙ / Πρωτεΐνη S / Πρωτεΐνη C / Αντίσταση στην Ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C / Εξετάσεις Αντιπηκτικό Λύκου (PTT – LCA) / Προσδιορισμός Παράγοντα V (Leiden) / Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης / MTHFR A 1298C / MTHFR C 677T / Ομοκυστεΐνη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Knehs-CRP / Ομοκυστεΐνη / Ινωδογόνο / Φυλλικό οξύ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ / TKE / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Χολεριθρίνη Ολική / Χολεριθρίνη Άμεση / Ολικά Λευκώματα / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Εξετάσεις γGT / Αλκαλική φωσφατάση / Όμαδα Αίματος (ΑΒΟ) / RH / PT-INR / APTT / Ψευδοχοληνεστεράση / FT3 / FT4 / TSH 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
13 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden / Μετάλλαξη R2H1299A / Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης / Μετάλλαξη V34L / Μετάλλαξη -455G>A / Πολυμορφισμός 4G/5G του PAI-1 / Μετάλλαξη L33P της GPIIIa(HPA-1) / Πολυμορφισμός C807T της GPIa(HPA-5) / Μετάλλαξη C677T του MTHFR / Μετάλλαξη A1298C του MTHFR / Πολυμορφισμός I/D του ACE / Μετάλλαξη R3500Q / Πολυμορφισμοί E2/E3/E4

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Αντισώματα Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgG / Αντισώματα Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgA / Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IgG/ Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IgA / Αντισώματα έναντι Ενδομυίου IgG / Αντισώματα έναντι Ενδομυίου IgA

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ PSA / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ ALP / Ολικές Πρωτεΐνες / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Κάλιο / Νάτριο / Ασβέστιο / Φώσφορος / Μαγνήσιο / Σίδηρος / Φερριτίνη / CPK /  Γλυκοζυλιωμένη / CRP Ποσοτική / Βιταμίνη B12 / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / PSA / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Φερριτίνη / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ ALP / Ολικές Πρωτεΐνες / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Κάλιο / Νάτριο / Ασβέστιο / Φώσφορος / Μαγνήσιο / Σίδηρος / Φερριτίνη / CPK /  Γλυκοζυλιωμένη / CRP Ποσοτική / Βιταμίνη B12 / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΠΑΙΔΙΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Φερριτίνη / Σίδηρος / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Σάκχαρο / Ινσουλίνη / Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Ουρία / Κρεατινίνη / Μικροαλβουμίνη πρώτων πρωινών ούρων / SGOT / SGPT / γ-GT / TSH / FT4 / Κορτιζόλη / Χοληστερίνη / HDL / LDL / TG / Lp(a)

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α)

Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / Ψευδοχοληνεστεράση / Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης / Τέστ Δρεπάνωσης / Ομάδα Αίματος / Rhesus / RPR / Αυστραλιανό Αντιγόνο- HBs Ag / Ηπατίτιδα C – Anti- HCV / HIV I, HIV II / Ερυθρά Αντισώματα IgG & IgM (Rubella IgG & IgM) / Τοξόπλασμα Αντισώματα IgG & IgM (Toxo IgG & IgM) / Κυτταρομεγαλοϊός IgG & IgM (CMV IgG & IgM) / Έρπη Αντισώματα Ι & ΙΙ , IgG & IgM (HSV I,II IgG & IgM) / Listeria / Θυρεοειδής TSH / Τριιωδοθυρονίνη FT3 / T4 Ελεύθερη FT4 / Γονίδιο Κυστικής Ίνωσης DF -508 στο γονίδιο CFTR

 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Β)

Γενική Αίματος / PT / INR / aPTT / Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgA, IgG, IgM / Αντισώματα γλυκοπρωτεΐνης Β2 GPI-IgG / Αντισώματα γλυκοπρωτεΐνης Β2 GPI-IgM /  Αντιθρομβίνη ΙΙΙ / Πρωτεΐνη S / Πρωτεΐνη C / Αντίσταση στην Ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C / Αντιπηκτικό Λύκου (PTT – LCA) / Προσδιορισμός Παράγοντα V (Leiden) / Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης / MTHFR A 1298C / MTHFR C 677T / Ομοκυστεΐνη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Knehs-CRP / Ομοκυστεΐνη / Ινωδογόνο / Φυλλικό οξύ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ / TKE / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Χολεριθρίνη Ολική / Χολεριθρίνη Άμεση / Ολικά Λευκώματα / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / γGT / Αλκαλική φωσφατάση / Όμαδα Αίματος (ΑΒΟ) / RH / PT-INR / APTT / Ψευδοχοληνεστεράση / FT3 / FT4 / TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
13 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden / Μετάλλαξη R2H1299A / Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης / Μετάλλαξη V34L / Μετάλλαξη -455G>A / Πολυμορφισμός 4G/5G του PAI-1 / Μετάλλαξη L33P της GPIIIa(HPA-1) / Πολυμορφισμός C807T της GPIa(HPA-5) / Μετάλλαξη C677T του MTHFR / Μετάλλαξη A1298C του MTHFR / Πολυμορφισμός I/D του ACE / Μετάλλαξη R3500Q / Πολυμορφισμοί E2/E3/E4

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Αντισώματα Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgG / Αντισώματα Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgA / Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IgG/ Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IgA / Αντισώματα έναντι Ενδομυίου IgG / Αντισώματα έναντι Ενδομυίου IgA

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη /Εξετάσεις VLDL / Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ PSA / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL / Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ ALP / Ολικές Πρωτεΐνες / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Κάλιο / Νάτριο / Ασβέστιο / Φώσφορος / Μαγνήσιο / Σίδηρος / Φερριτίνη / CPK /  Γλυκοζυλιωμένη / CRP Ποσοτική / Βιταμίνη B12 / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / PSA / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL / Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Φερριτίνη / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH

 

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό οξύ / Χοληστερίνη Ολική / HDL Χοληστερίνη / LDL Χοληστερίνη / Εξετάσεις VLDL /  Τριγλυκερίδια / Αθηρωματικός δείκτης / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / γ-GT/ ALP / Ολικές Πρωτεΐνες / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / Κάλιο / Νάτριο / Ασβέστιο / Φώσφορος / Μαγνήσιο / Σίδηρος / Φερριτίνη / CPK /  Γλυκοζυλιωμένη / CRP Ποσοτική / Βιταμίνη B12 / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH 

CHECK UP ΠΑΙΔΙΩΝ

Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε. / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Χοληστερίνη Ολική / Εξετάσεις HDL Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Φερριτίνη / Σίδηρος / Γενική Ούρων / Θυρεοειδής TSH 

CHECK UP ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Σάκχαρο / Ινσουλίνη / Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Ουρία / Κρεατινίνη / Μικροαλβουμίνη πρώτων πρωινών ούρων / SGOT / SGPT / Εξετάσεις  γ-GT / TSH / FT4 / Κορτιζόλη / Χοληστερίνη / HDL / LDL / TG / Lp(a)

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α)

Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / 25-Υδροξυβιταμίνη D3 / Ψευδοχοληνεστεράση / Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης / Τέστ Δρεπάνωσης / Ομάδα Αίματος / Rhesus / RPR / Αυστραλιανό Αντιγόνο- HBs Ag / Εξετάσεις Ηπατίτιδα C – Anti- HCV / HIV I, HIV II / Ερυθρά Αντισώματα IgG & IgM (Rubella IgG & IgM) / Τοξόπλασμα Αντισώματα IgG & IgM (Toxo IgG & IgM) / Κυτταρομεγαλοϊός IgG & IgM (CMV IgG & IgM) / Έρπη Αντισώματα Ι & ΙΙ , IgG & IgM (HSV I,II IgG & IgM) / Listeria / Θυρεοειδής TSH / Τριιωδοθυρονίνη FT3 / T4 Ελεύθερη FT4 / Γονίδιο Κυστικής Ίνωσης DF -508 στο γονίδιο CFTR

 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Β)

Γενική Αίματος / PT / INR / aPTT / Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgA, IgG, IgM / Αντισώματα γλυκοπρωτεΐνης Β2 GPI-IgG / Αντισώματα γλυκοπρωτεΐνης Β2 GPI-IgM /  Αντιθρομβίνη ΙΙΙ / Εξετάσεις Πρωτεΐνη S / Πρωτεΐνη C / Αντίσταση στην Ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C / Αντιπηκτικό Λύκου (PTT – LCA) / Προσδιορισμός Παράγοντα V (Leiden) / Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης / MTHFR A 1298C / MTHFR C 677T / Ομοκυστεΐνη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξετάσεις Knehs-CRP / Ομοκυστεΐνη / Ινωδογόνο / Φυλλικό οξύ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική Αίματος / Γενική Ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ / TKE / Τρανσαμινάση SGOT / Τρανσαμινάση SGPT / Χολεριθρίνη Ολική / Χολεριθρίνη Άμεση / Ολικά Λευκώματα / Αλβουμίνη / Σφαιρίνη / γGT / Αλκαλική φωσφατάση / Όμαδα Αίματος (ΑΒΟ) / RH / PT-INR / APTT / Ψευδοχοληνεστεράση / Εξετάσεις FT3 / FT4 / TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
13 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden / Μετάλλαξη R2H1299A / Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης / Μετάλλαξη V34L / Μετάλλαξη -455G>A / Πολυμορφισμός 4G/5G του PAI-1 / Μετάλλαξη L33P της GPIIIa(HPA-1) / Πολυμορφισμός C807T της GPIa(HPA-5) / Μετάλλαξη C677T του MTHFR / Μετάλλαξη A1298C του MTHFR / Πολυμορφισμός I/D του ACE / Εξετάσεις  για Μετάλλαξη R3500Q / Πολυμορφισμοί E2/E3/E4 

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Αντισώματα Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgG / Αντισώματα Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgA / Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IgG/ Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IgA / Αντισώματα έναντι Ενδομυίου IgG / Αντισώματα έναντι Ενδομυίου IgA

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ : O εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία (μόνο νερό και καφέ χωρίς ζάχαρη). Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε σταθερό διαιτολόγιο για τις 3 τελευταίες εβδομάδες πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται επίσης η χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν.

ΑΜΜΩΝΙΑ : O εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 8 ώρες πριν την αιμοληψία και να μην έχει καπνίσει.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca) : Η αιμοληψία (χωρίς περίδεση) πρέπει να γίνεται το πρωί, λόγω των ημερήσιων διακυμάνσεων, σε εξεταζόμενο νηστικό τουλάχιστον 8 ώρες.

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (LAC) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός και χωρίς σωματική κούραση πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (6-9 π.μ).

ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLYCA) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες. Συνιστάται η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης.

ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU)Aπαιτείται 5ωρη νηστεία, μπορεί όμως να γίνει και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA l c ) : Επηρεάζεται από λήψη ασπιρίνης, μεταγγίσεις. Αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ : Να είναι νηστικός τουλάχιστον 2 ώρες.

ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDHI) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, αποχή από οινόπνευμα, αντιμηκυτιασικά, αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά και ηπαρίνη.

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.

ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός 12 ώρες. Προτείνεται να αποφεύγεται η λήψη μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης. Ακόμη απαγορεύεται η έκθεση σε Ν20 (αναισθησία). Λήψη αντισυλληπτικών ή ορμονοθεραπείες και εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα στον ορό του αίματος. Έλλειψη Β12 προκαλεί αύξηση των τιμών.

ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST), ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία. Αν πριν την αιμοληψία βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή δεν πρέπει να λάβει την προγραμματισμένη δόση του.

ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC), ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (TRF) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, η οποία γίνεται πρωί. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή η αιμοληψία γίνεται πριν τη λήψη της προγραμματισμένης δόσης.

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) : Για τη μέτρησή του απαιτείται 12ωρη δίαιτα. Δεν πρέπει να λαμβάνονται βιταμίνες ή σίδηρος για 2 ημέρες.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TG) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία καθώς επίσης να απέχει από τη λήψη αλκοολούχων ποτών για 3 ημέρες.

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ : Απαιτείται 2ωρη νηστεία.

ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 8 ώρες. Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη ασκορβικού οξέος (Βιταμίνη C) για 48 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ : Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πριν την προγραμματισμένη θεραπευτική δόση.

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ : Νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΧΑΛΚΟΣ (Cu) : Πριν την αιμοληψία δεν επιτρέπεται η χρήση αντιεπιληπτικών και οιστρογόνων όσων βρίσκονται υπό θεραπεία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί (6-9 π.μ).

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl) : Νηστικός πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται για 24 ώρες πριν την αιμοληψία η λήψη διουρητικών, κορτικοστεροειδών, θεοφυλλίνης.

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (T-Bil) : Νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (T-CHO), XOΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (LDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL-C (VLDL-C) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία ( μόνο καφέ χωρίς ζάχαρη και νερό ). Για 3 εβδομάδες πριν την λήψη απαιτείται σταθερό διαιτολόγιο χωρίς τη χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 ημέρες.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την αιμοληψία η οποία πρέπει να γίνεται πρωί.

ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE) : Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
Συλλέξτε τα πρώτα πρωινά ούρα στον ειδικό ουροσυλλέκτη, αφού προηγουμένως γίνει πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων γιατί διάφορα εξωτερικά στοιχεία (π.χ. πυοσφαίρια, αίμα, βλέννη) μπορεί να παρασυρθούν κατά την ούρηση και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της εξέτασης.
Για δείγματα από νήπια ρωτήστε πρώτα στο εργαστήριο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Συλλέξτε ούρα οποιαδήποτε ώρα σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη. Επιβάλλεται προηγουμένως να πλυθείτε σχολαστικά στα έξω γεννητικά όργανα. Ουρήστε λίγο έξω και στο μέσον περίπου της ούρησης ουρήστε απ’ ευθείας μέχρι τη μέση του ουροσυλλέκτη. Στο εργαστήριο πρέπει να τα φέρετε το πολύ σε μία ώρα αφού προηγουμένως ασφαλίσετε καλά το πώμα για να μη χυθούν.
Για δείγματα από νήπια ρωτήστε πρώτα στο εργαστήριο.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ
Την πρώτη πρωινή ούρηση της ημέρας, δε θα τη συλλέξετε. Τη δεύτερη ούρηση (σημειώστε την ώρα) καθώς και όλες τις επόμενες, θα τις βάλετε στο ειδικό πλαστικό δοχείο για ούρα 24ώρου, μέχρι και την ώρα που ξεκινήσατε. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήσετε και δεύτερο δοχείο.
Προσοχή, ώστε να μην παραλείψετε κάποια ούρηση ή να μη σας φύγουν ούρα έξω από το δοχείο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο τότε θα πρέπει να ξαναρχίσετε τη συλλογή ούρων την επόμενη μέρα από την αρχή. Πριν όμως ξεκινήσετε ενημερωθείτε από το εργαστήριο για τη δίαιτα που πρέπει να κάνετε και το συντηρητικό που θα πρέπει να προστεθεί στο δοχείο συλλογής.

AΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ : Ο εξεταζόμενος για 2 εβδομάδες πριν τη συλλογή πρέπει να μην κάνει λήψη :
• Ντοπαμίνης
• Α & Β Αναστολέων
• Διαμίνης
• Ασπιρίνης
• Βιταμίνης Β
• Φαινοθειαζίνες
Κατά τη συλλογή των ούρων δεν πρέπει να λαμβάνεται καφεΐνη και τσάι. Το δείγμα πρέπει να διατηρείται κατά την συλλογή σε σκοτεινό δροσερό μέρος κατά προτίμηση στο ψυγείο και να οδηγείται στο εργαστήριο το γρηγορότερο.

ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ : Δεν πρέπει για 2-5 εβδομάδες να λαμβάνονται διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα, licorice. Πρέπει επίσης να ακολουθείται για 3 εβδομάδες φυσιολογική δίαιτα σε νάτριο (100-200 mmole/24h).

ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥΕπί 3 ημέρες προ της συλλογής και κατά τη διάρκεια θα πρέπει να αποφεύγονται οι παρακάτω τροφές :

1. Σοκολάτα – Κακάο
2. Καφές – Τσάι
3. Coca Cola – Βανίλια
4. Γλυκά – Κρέμες καραμελέ – Παγωτά
5. Πορτοκάλια – Μανταρίνια – Λεμόνια – Κίτρα
6. Μπανάνες – Ανανάς
7. Χυμοί και αναψυκτικά εμφιαλωμένα ή κονσέρβα
8. Ξηροί καρποί
9. Τυριά
10. Σάλτσες – Μπαχαρικά – Πηχτή – Ζελέ
11. Αλκοόλ
12. Ασπιρίνη και αντιυπερτασικά φάρμακα
13. Κάπνισμα
Ακόμη για 3 εβδομάδες θα πρέπει να αποφεύγονται τα εξής φάρμακα : Ντοπαμίνη – Φαινοθιαζίνες – α – β Αναστολείς – Διαμίνες – Ασπιρίνη – Βιταμίνη Β

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ : Για 2 ημέρες πριν τη συλλογή και κατά την συλλογή πρέπει να αποφεύγεται η λήψη αντιβιοτικών, η λήψη ACTH και κορτικοστεροειδών. Η αποφυγή stress είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της συλλογής.

ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ : O εξεταζόμενος για 2 ημέρες πριν την συλλογή πρέπει να μην κάνει λήψη :
1. Ντοπαμίνης
2. Α & Β Αναστολέων
3. Διαμίνης
4. Ασπιρίνης
5. Βιταμίνης B, C
6. Φαινοθειαζίνων
7. Αντιβιοτικών
Κατά την συλλογή των ούρων δεν πρέπει να λαμβάνονται : καφεΐνη, τσάι, σοκολάτα, βανίλια, μπανάνες, αρωματικά μήλα. Το δείγμα πρέπει να διατηρείται κατά την συλλογή σε σκοτεινό δροσερό μέρος κατά προτίμηση στο ψυγείο και να οδηγείται στο εργαστήριο το γρηγορότερο.

ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ
Για 7 ημέρες ΟΧΙ Ντομάτες – Σπανάκι – Φράουλες – Βιταμίνη C

ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ
Απαιτείται ειδική δίαιτα για 2 ημέρες και κατά την διάρκεια της συλλογής. Η τροφή δεν πρέπει να περιέχει καθόλου κολλαγόνο. Γι’αυτό απαγορεύονται :
1. Kρέας & προϊόντα κρέατος (αλλαντικά, κρεατόσουπα κλπ)
2. Ψάρι (σούπες)
3. Πουλερικά (σούπες)
4. Ζωμοί των παραπάνω
5. Πουτίγκα – Γλυκά
6. Παγωτά – Ζαχαρωτά – Καραμέλες
7. Προϊόντα με ζελατίνη
Σε αντικατάσταση προτείνονται : Tυρί – γάλα – αφρόγαλα – γιαούρτι – αυγά – όσπρια – χόρτα – λαχανόσουπες – σαλάτες – ζυμαρικά
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

VMA OΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ : Aπαγορεύεται για 4 ημέρες πριν την συλλογή η διατροφή με :
1. Καφές
2. Τσάι
3. Μπανάνες
4. Εσπεριδοειδή
5. Κακάο - Σοκολάτα
6. Ξηροί καρποί
7. Βανίλια
8. Άθληση -Stress
Πρέπει για 2 εβδομάδες να υπάρχει αποχή από τα παρακάτω φάρμακα :
1. α - Μέθυλ
2. Levodopa
3. Carbidopa
4. Ρεζερπίνη
5. Πυριδοξίνη
6. Ασπιρίνη
7. Amoxil

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 2-ΩΡΟΥ
Πρέπει να είστε νηστικός-ή από τις 9 το βράδυ της προηγούμενης μέρας.
Το πρωί θα ουρήσετε κανονικά. Αμέσως μετά θα πιείτε ένα με δύο ποτήρια νερό. Μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από την πρώτη πρωινή ούρηση, θα πρέπει να έλθετε στο εργαστήριο. Μόλις φτάσετε ζητήστε να σας δώσουν ένα ειδικό πλαστικό ποτηράκι (ουροσυλλέκτη). Στις δύο ώρες ακριβώς από την πρώτη πρωινή ούρηση, θα πρέπει να ουρήσετε μέσα στο δοχείο που σας έδωσαν και να το επιστρέψετε.
Προετοιμασία: Για δυο ημέρες πριν τη συλλογή και κατά την συλλογή πρέπει να αποφεύγεται η λήψη αντιβιοτικών, η λήψη ACTH και κορτικοστεροειδών. Η αποφυγή stress είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της συλλογής.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 2-ΩΡΟΥ : Δεν πρέπει να γίνεται λήψη ασβεστίου και ορμονών που αφορούν την οστεοπόρωση για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα της συλλογής. Πρέπει να συλλέγονται όλα τα ούρα και όχι τμήμα αυτών.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ : Νηστικός και χωρίς να έχει καπνίσει για 4 ώρες πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται για 6 ημέρες πριν την αιμοληψία η διατροφή με καρύδια, μπανάνες, καφέ, τσάι, βανίλια, αρωματικά μήλα. Απαγορεύεται επίσης η λήψη των εξής φαρμάκων 3 ημέρες πριν την αιμοληψία : α – μεθυλντόπα, μεθεναμίνη, υδραλαζίνη, αμπικιλλίνη, σουλφοναμίδες.

ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ : Δεν πρέπει για 2-5 εβδομάδες να λαμβάνονται τα εξής : διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα, licorice (γλυκόριζα). Πρέπει να ακολουθείται για 3 εβδομάδες φυσιολογική δίαιτα σε νάτριο (100-200 mmole/24h).

ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) : Απαιτείται νηστεία για 8 ώρες και πλήρης ακινησία για 30 λεπτά για αποφυγή του stress.

ΓΑΣΤΡΙΝΗ : Πρέπει ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός τουλάχιστον 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η τιμή της εξέτασης αυξάνεται μετά από γεύμα με ζωϊκές πρωτεϊνες.

Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ (Δ4Α) : Απαιτείται πρωινή λήψη λόγω της ημερήσιας διακύμανσης των επιπέδων. Καλό είναι η λήψη να γίνεται τις πρώτες 5 ή τις 15 τελευταίες μέρες του κύκλου.

ΘΥΡΟΞΙΝΗ (ΤΤ4), ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT4) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία. Αν βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή η αιμοληψία πρέπει να γίνει πριν τη λήψη της προγραμματισμένης θεραπευτικής δόσης.

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (INS), ΠΡΟΪΝΣΟΥΛΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Συνιστάται πρωινή αιμοληψία.

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT) : Απαιτείται νηστεία για 8 ώρες. Η λήψη καλό είναι να γίνεται πρωινή ώρα.

ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (ΡΤΗ) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (7-10 π.μ).

ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) : Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται πρωί με την προϋπόθεση ο εξεταζόμενος να έχει ξυπνήσει 2-3 ώρες πριν. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται για 2 ημέρες πριν την αιμοληψία η χρήση φαινοθειαζινών, οιστρογόνων, αντιυπερτασικών, αμφεταμινών, α-μεθυλντόπα.

ΡΕΝΙΝΗ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ (ΟΡΘΙΑ ΚΑΙ ΥΠΤΙΑ) : Δεν πρέπει για 24 ώρες να λαμβάνονται τα εξής : διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα, στεροειδή, καφεϊνη, licorice.

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ (5-ΟΗ ΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ) : Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη για 3 ημέρες φαρμάκων που αναστέλλουν την οξείδαση της μονοαμίνης (αντικαταθλιπτικά φάρμακα), ακόμη να αποφεύγονται ντομάτες, μπανάνες, δαμάσκηνα, μελιτζάνες, κάστανα.

TG : Πριν τη λήψη δεν πρέπει να έχει γίνει βιοψία, χειρουργική επέμβαση, σπινθηρογράφημα και θεραπεία με radioidine για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία η οποία θα πρέπει να γίνεται το πρωί (8-10 π.μ).

 

U/S ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
( Ήπατος – Χοληδόχου κύστεως, Παγκρέατος, Σπληνός )

 • ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ 8 ΩΡΕΣ ΝΗΣΤΙΚΟΙ
 • ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: ΟΣΠΡΙΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ: ΨΑΡΙ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ – ΡΥΖΙ, ΠΑΤΑΤΕΣ

 

U/S ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
( Ουροδόχου κύστεως – Προστάτου και Μήτρας – Ωοθηκών )

 • ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ 4-5 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΟΥΡΗΣΕΤΕ.
 • Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΥΡΗΣΗ.

 

U/S ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 • ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

U/S ΝΕΦΡΩΝ – ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ – ΜΗΤΡΑΣ – ΩΟΘΗΚΩΝ – ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ ΘΗΛΕΩΣ

 • ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ 6-8 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΟΥΡΗΣΕΤΕ.

 

U/S ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

 1. Διογκώσεις κατω απο το δέρμα
 2. Διογκώσεις στην τραχηλικη χώρα
 3. Κύστεις BAKER πίσω απο το γόνατο
 • ΔΕΝ ΧΡΕΙAΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

U/S ΜΑΣΤΩΝ

 • ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

U/S ΟΣΧΕΟΥ

 • ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Ή TRIPLEX

Call Now Button