Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Στο Μικροβιολογικό Διαγνωστικό κέντρο Falireas Medical αναζητούμε έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της υγείας, με όρεξη για την θέση ευθύνης που τους αναλογεί καθώς, η οργάνωση και η συνεχής εκπαίδευση συμβάλει στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα. Αν θεωρείτε πως τα παραπάνω χαρακτηρίζουν τα προσόντα και την φιλοδοξία σας με χαρά θα αναμένουμε το βιογραφικό σας.

Ιατρός Βιοπαθολόγος

Αναζητούμε Βιοπαθολόγους / Μικροβιολόγους να εργαστούν ως υπεύθυνοι στο Ιατρικό Διαγνωστικό μας κέντρο. Ο ιατρός θα αναλάβει την διοίκηση του Ιατρικού τμήματος του Διαγνωστικού κέντρου ενώ πλαισιώνεται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Επιθυμητή γνώση χειρισμού Η/Υ

Περιβάλλον εργασίας / αποδοχές:

Η εταιρία προσφέρει εξαιρετικό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Iατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα.

Ιατρός Ακτινολόγος

Αναζητούμε Ακτινολόγο να εργαστεί στο Ιατρικό Διαγνωστικό μας κέντρο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστήμιου
• Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
• Επιθυμητή γνώση χειρισμού Η/Υ

Περιβάλλον εργασίας / αποδοχές:
Η εταιρία προσφέρει εξαιρετικό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Iατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα.

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων / Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Αναζητούμε τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων / βοηθούς ιατρικών εργαστήριων να εργαστούν στο Ιατρικό Διαγνωστικό μας κέντρο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ
• 3 χρόνια εμπειρία σε εργαστηριακό περιβάλλον
• Μεθοδικότητα, και μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση Αγγλικών

Περιβάλλον εργασίας / αποδοχές:
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα.

Παρακαλούμε να αναφέρετε τον βαθμό πτυχίου.
Τυχόν συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Υπάλληλος Πληροφορικής με γνώσεις Οικονομικών

Αναζητούμε υπάλληλο Πληροφορικής με γνώσεις οικονομικών να εργαστεί στο Ιατρικό Διαγνωστικό μας κέντρο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ (Πληροφορικής / Οικονομικών)
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση Αγγλικών

Περιβάλλον εργασίας / αποδοχές:
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα.

Παρακαλούμε να αναφέρετε τον βαθμό πτυχίου.
Τυχόν συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Βιολόγος

Αναζητούμε Βιολόγους να εργαστούν στο Ιατρικό Διαγνωστικό μας κέντρο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση Αγγλικών

Περιβάλλον εργασίας / αποδοχές:
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα υπερσύγχρονο Ιατρικό κέντρο, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα.

Παρακαλούμε να αναφέρετε τον βαθμό πτυχίου.
Τυχόν συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Πρακτική Άσκηση

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα για μελλοντικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Ιατρικό Διαγνωστικό μας κέντρο.

Αναζητάμε νέους και νέες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και συμπεριφορές που υποστηρίζουν την εξαίρετη απόδοση.
Ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους με δημιουργική διάθεση που επιδιώκουν την καινοτομία. Τους δίνουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

Δεχόμαστε μόνο αιτήσεις φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους.

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας και αναλυτική βαθμολογία.
Τυχόν συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Φόρμα υποβολής βιογραφικού

Call Now Button